Underhåll

Regelbundet underhåll

Trassla isär linorna

När du använder SkiErg och greppar handtagen kan du oavsiktligt råka snurra ihop linorna, ungefär på samma sätt som med sladden på en gammal telefon. Över tid kan det resultera i att linorna trasslar ihop sig med varandra inuti maskinen, vilket kommer ge en klumpig känsla när du drar i handtagen. Det kan förkorta repens livslängd.

För att undvika detta, kolla linorna regelbundet och trassla isär dem om det behövs. Du kommer att kunna se var det har slingrat sig; snurra helt enkelt handtaget i motsatt riktning.

Följ denna procedur med jämna mellanrum för att rätta ut linorna i maskinen. Det blir ännu enklare om du har hjälp av en ytterligare person.

Dra ut handtagen så långt som det går.
Håll linorna så att handtagen kan hänga och snurra fritt.
Dra din hand längs med hela linans längd för att snurra den rätt.
Sätt tillbaka handtagen till sin grundposition.
Repetera proceduren från punkt 1 minst två gånger.


Rengör greppet 
Använd en mild såpa eller en rengöringsprodukt för att rengöra greppen så ofta som det behövs


Varje 500 000 meter

Inspektera linorna 
Det är två separata linor och två bungee-linor att inspektera. Mycket viktigt! Varje lina är av en specifik typ och bör ersättas med en lämplig Concept2-lina om någon skada finns under inspektionen. Se nedan för en beskrivning av slitage och skador på linan. 

Inspektion av linan
Handtagens linor kan enkelt kontrolleras genom att du drar ut handtagen hela och kollar efter skador på linan.

För inspektion av linorna inuti maskinen; börja med att ta bort skyddet på den nedre högersidan genom att lossa 8 skruvar, använd den sexkantiga mejseln som kommer med din SkiErg. När skyddet är borttaget kommer alla linor och block att vara synliga. 

skierg_cord_fray.jpg

Den vänstra linan är ny. Den mittersta visar brukligt skick och är fortfarande användbar. Den högra linan visar mycket slitage och behöver ersättas. 
Se illustrationen till höger. 

Ha någon som hjälper dig att långsamt dra ut handtagen hela vägen och observera skicket på handtagens linor och bungee-linorna. Du kommer att kunna se hela längden på alla linor. En beskrivning av slitage och skador på linan

linorna består av en fast fläta och har inget skydd som täcker linan inuti. Över tid kommer ytan att bli sliten. Om slitaget blir värre på den upptäckta punkten på linan är det dags att ersätta den. Se fotot till höger. Vi rekommenderar dig att ersätta båda linorna samtidigt.

Bungee-linan består av elastiska fiber i en flätat skydd. Lite slitage på skyddet kan förväntas, men när de vita fibrerna börjar synas är det dags att byta ut linan direkt. 

Inspektera fästena 
Kontrollera att all fästena sitter ordentligt och inte har blivit lösa under användning. Om din SkiErg är monterad mot en vägg, kontrollera fästena i väggen noggrant. 

Inspektera linahissen 
hallare_hjul_ritning.jpgFörsäkra dig om att linahissen snurrar som den ska och att den kan snurra fritt i konsolerna.
Se illustrationen till höger. 

 

Efter behov

Rengör din SkiErg,  samt golv och maskinens bas, med ett medel som inte sliter på ytan. Spraya INTE flytande vätska på prestandaskärmen.

Damm och ludd kan samlas inuti maskinens svänghjul. För mycket kan påverka luftflödet och reducera fläktens motstånd. Det yttre skalet av fläkten kan tas bort när du ska rengöra genom att lossa fyra skruvar som håller skalet samman.

Se illustrationen nedan.

SkiErgMaintence_1

VIKTIGT: Prestandaskärmen en förseglad enhet. PLOCK INTE ISÄR DENNA. Försök att plocka isär prestandaskärmen gör garantin ogiltig. Kontakta Concept2 om det är problem med prestandaskärmen.