Concept Skötselanvisning

Rekommenderade produkter: Concept Gymcleaner CN-9100 samt Roddmaskinsolja CI-296.

Löpband
Dammsugning under löpbandet minst en gång per vecka, samt en gång var 4:e vecka i motorutrymme. Svett avtorkas med mild tvållösning samt mjuk fuktad trasa. Spraya inte rengöringsmedel direkt på display, konsol eller kontaktytor för handhållen puls då för mycket vätska kan tränga in och förstöra funktionen. Rengöring av kontaktplattor för pulsfunktion, använd endast alkoholbaserad rengöringsprodukt som avdunstar, alternativt fönsterputs med ammoniak, spraya inte direkt på pulshandtagen.

Crosstrainer
Yttre rengöring sker med mjuk fuktad trasa, samma princip som löpband gäller. Speciellt noga vid svetsfogar. Ingen inre rengöring i maskinutrymme nödvändig här utan det sker i samband med servicebesök.

Trappmaskin
Rengöring enligt samma princip som Crosstrainer.


Cyklar med monitor
Rengöring enligt samma princip som Crosstrainer. Kontrollera och efterdra pedaler en gång per kvartal.

Spinningcyklar
Yttre rengöring och avtorkning efter varje pass med fuktad trasa och mild tvållösning. Rostfria cyklar kan med fördel putsas med fönsterputs. Kontrollera och efterdra pedaler en gång per kvartal.

Indoor walk
Rengöring enligt samma princip som Spinningcyklar.

Roddmaskin
Torka av sits och balk samt övriga delar av ramen som blivit utsatt för svett efter nyttjande. Kedjan oljas med Roddmaskinsolja, artnr CI-296, vid behov eller minst en gång var 6:e månad eller vid servicetillfälle. Kontrollera även att skruvar för stödben fram och bak är åtdragna. Dammsugning invändigt av fläkttrumma en gång per år eller vid servicetillfälle. Se vår film hur du smörjer in kedjan med roddolja på vår YouTube kanal, du hittar filmen här.

SkiErg
Avtorkas regelbundet efter varje nyttjande, även plattform gäller (fristående modul). Visuell kontroll av draglinor samt handtagsremmar enligt instruktionsmanual. Ersätt slitna delar innan de brister. Dammsugning invändigt av fläkttrumma en gång per år eller vid servicetillfälle.


Styrkemaskin
Dammtorkas med mjuk trasa. Dynor avtorkas med mild tvållösning en gång per vecka beroende på beläggning. Observera att rengöringsmedel med alkohol inte får användas på dynor. Rengöring och smörjning av viktstacksgejder använd Roddmaskinsolja, artnr CI-296. Visuell kontroll av linor, vajer och kevlarremmar sker löpande. Vid skador kontakta service snarast för åtgärd.


pdf_icon.jpg  Concept Skötselanvisning (PDF-format)