TRX Suspension Trainer är ett mycket effektivt sätt att träna hela kroppen. Du anpassar motståndet utefter din egen nivå och med din egna kroppsvikt. Med hjälp av handtagsförsedda remmar kan du träna hundratals olika övningar för så väl styrka, balans, rörlighet och kondition.

TRX Suspension Training 

Längd: 1 dag
Målgrupp: Du som vill lära dig träna effektivt på egen hand eller du som jobbar med att göra tränings/rehabupplägg till andra.
Förkunskaper: Inga. Du bör ha viss träningsvana.
Målsättning: Erhålla kunskap och färdighet för att använda TRX Suspension Trainer både på dig själv och andra oavsett fysisk nivå, samt förstå varför TRX är ett så unikt och kraftfullt träningsredskap.
Kursmaterial: Mtrl från TRX ingår.
Examinering:  För certifiering ska du kunna uppvisa korrekt hanterande av TRX Suspension Trainer med god teknik. Du erhåller intyg från TRX i USA.
Övrigt: Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
Pris: 2875 kr/inkl moms