Finansiering - Leasing, Hyra och Funktionsavtal

Concept erbjuder en flexibel finansiering i egen regi. Fördelen med det är att vi har möjlighet att kreditvärdera kunden på ett något annorlunda sätt än de traditionella finansbolagen.

Generella fördelar med att leasa/hyra produkter som träningsredskap och gymutrustning:

   • Kunden kan behålla sitt kapital till andra investeringar som inte är möjliga att pantsätta.
   • Lätt att budgetera månadskostnaden.
   • Hela kostnaden kan dras av på en kortare tid om så önskas.

På Concept erbjuder vi förutom det traditionella köpet tre olika finansieringsupplägg.

finansiering av gym

 

Leasa gymutrustning & gym

Leasing innebär att ett förutbestämt restvärde sätts som ger kunden såväl rättighet som skyldighet att lösa ut träningsprodukter till det bestämda restvärdet. 

Vi erbjuder leasingperioder på mellan 12 och 60 månader. Leasingavtal kan kombineras med våra olika servicekoncept.

Leasing väljs när man är säker på att den utrustning som man leasar är den rätta. Man räknar också med att kunna använda den aktivt under lång tid efter leasingperiodens slut.

 

Hyra gymutrustning & gym

Om du vill hyra gymutrustning eller gym är det Concept som äger produkterna som man betalar en fast månadskostnad för att använda. Inget tvingande restvärde utan när hyrestiden är slut lämnas produkterna tillbaka.

Vi erbjuder hyresperioder på mellan 12 och 60 månader. 
Hyresavtal kan kombineras med våra olika servicekoncept. Tryggt, enkelt och smidigt.

 

Funktionsavtal

Ett funktionsavtal är ett flexibelt hyresavtal som betyder att man betalar för en viss funktion under tiden man vill använda den. Kontakta oss för mer information om funktionsavtal.