Utbildningskalender 2022


bodybike_logo.jpg

Bodybike Grundutbildning
24 september 2022 kl 09.00-17.00 med Kia Vornanen
Pris: 2475 kr inkl. moms.
Plas: Concept, Jönköping ​​

Bodybike Klassdesign
8 oktober 2022 kl 09.00-17.00 med Kia Vornanen
Pris: 2475 kr inkl. moms.
Plas: Concept, Jönköping ​​

Bodybike Wattbaserad
26 november 2022 kl 09.00-17.00 med Kia Vornanen
Pris: 2475 kr inkl. moms.
Plas: Concept, Jönköping ​​

Bodybike Grundutbildning
4 februari 2023 kl 09.00-17.00 med Kia Vornanen
Pris: 2475 kr inkl. moms.
Plas: Concept, Jönköping ​​
Anmälan till våra utbildning

 

Vid frågor, kontakta oss på info@concept.se eller telefon 036-39 57 57