Felsökning

USB Overload felmeddelande 

Symptom

 • Du har ingenting inkopplat i USB-porten på din prestandaskärm (PM5), och skärmen visar felmeddelandet "USB Overload". 

 • Felmeddelandet "USB Overload" får du när du sätter in ett USB-minne som antingen har suttit i en annan PM5 tidigare, eller om det är ett USB-minne som du tror borde fungera i en PM5. 

Lösningar 

 1. Uppgradera din PM5 till Firmware Version 22/722 eller högre och försök igen. 

 2. Om problemet kvarstår, byt batterierna i din PM5. 

 3. Om problemet ändå kvarstår efter att du har testat de första två lösningarna, var vänlig att kontakta oss för vidare assistans. 


Batteriproblem

Symptom

 • Din prestandaskärm varnar dig att batterierna börjar ta slut, men du tror att batterierna är OK. 

 • Du använder D-batteri i din prestandaskärm och batteriernas livslängd verkar kort. 

Lösning 1 

De här lösningarna gäller om din prestandaskärm är kopplad till följande utrustning: 

 • Model D Indoor Rower

 • Model E Indoor Rower

 • Dynamic Indoor Rower

 • SkiErg

Genomför följande steg för att fastställa om problemet har att göra med generatorns kabel eller batteriet. 

Notera: Den här proceduren kommer inte att fungera för en PM5 med kombination av hårdvara 500–599 och Firmware Version 20/720. Var vänlig och kolla på vanliga fel för mer information och alternativ, eller  Uppdatera din prestandaskärm till Firmware Version 22/722 eller högre.

 1. Ta ur batterierna ur din prestandaskärm. 

 2. Försäkra dig om att generatorns kabel är inpluggad ordentligt och hela vägen. 

 3. Ro/Staka på din maskin. 

  • ​Om prestandaskärmen startar och fungerar när du ror/stakar, så fungerar åtminstone den delen av generatorn. Hoppa till steg 4. 

  • Om din prestandaskärm inte startar behöver du få kabeln ersatt, och du kan sluta följa de här stegen. 

 4. Sätt in nya D-batterier i prestandaskärmen, skärmen borde då starta. 

 5. Ställ in språk och datum (minst årtalet). 

 6. På prestandaskärmens huvudmeny välj "More Options" (Fler Alternativ), sedan "Utilities" (Verktyg), sedan "Product ID" (Produkt ID). 

 7. Kolla på modelltypen. Försäkra dig om att det är inställt på D eller D/E. 

 8. Om du använder en PM4, kolla firmware-versionen och försäkra dig om att din prestandaskärm använder den senaste versionen. Om du har gammal mjukvara, kommer de uppladdningsbara batterierna att sluta fungera så småningom. Din PM4 kommer att fungera bra efter att du har uppdaterat den och satt in nya batterier. 

 9. Tryck Menu (Meny) eller Menu | Back (Tillbaka) tills du når huvudmenyn. 

 10. Välj Just Row/Ski (Bara Ro/Staka). 

 11. Börja ro/staka. 

 12. Om numren börjar räknas, då verkar generatorn fungera. Hoppa till steg 10. 

 13. Om numren inte börjar räkna, då kan du avsluta den här proceduren och ersätta din generator innan du fortsätter. 

 14. Sluta ro/staka, tryck på Menu (Meny) eller Menu | Back (Tillbaka) samtidigt som svänghjulet spinner, och vänta 30–60 sekunder. Om du får upp ett meddelande om låg batterinivå, avsluta den här proceduren och ersätt generatorn. 

 15. Om du använder PM4, ta ur D-batterierna och sätt i de uppladdningsbara batterierna. 

 16. Om du använder en PM4, plugga in prestandaskärmen i USB-porten på en dator och låt den ladda över natten. Notera: Concept2 rekommenderar att du stänger av datorns viloläge; annars är det inte säkert att dina batterier laddas bra. 

Lösning 2 

Den här lösningen kan bara tillämpas för prestandaskärmar kopplade till modell A, B eller C Indoor Rowers.

Under vanliga omständigheter, borde en uppsättning Alkaline D-batterier räcka i en PM3 eller PM4 i 350 timmar aktivt, och omkring 200 timmar i en PM5. Om du upptäcker att så inte är fallet, genomför följande steg: 

 1. Kolla din firmware-version: I huvudmenyn, välj More Options (Fler Alternativ) > Utilities (Verktyg) > Product ID (Produkt ID). Användning av den senaste uppdateringen kan förlänga dina batteriers livslängd, eftersom att nya versioner använder mikroprocessorerna mer effektivt. 

 2. Observera prestandaskärmen efter att ha rott/stakat. Skärmen borde stängas av inom sex minuter efter att du har slutat använda maskinen (förutom är den är inpluggad till en dator, använder PM4 racing, eller under olika typer av intervaller). Om den inte stängs av inom den tidsramen, var vänlig att kontakta Concept2 för assistans. 

 3. Kolla batterinivån: I huvudmenyn, välj More Options (Fler Alternativ) > Utilities (Verktyg) >Battery (Batteri) När batteriprocenten har kommit ner till 80 % bör procenten inte minska med mer än 1 % per dag. Om den gör det är det förmodligen en skada på kretskortet och enheten behöver bytas ut. På ett gym är det troligtvis på grund av att prestandaskärmen har rengjorts med rengöringsmedel.